112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanları Sorunlarını Dile Getirdi

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, yoğun çalışma temposu, artan iş yükü ve düşük ücret başta olmak üzere yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek İzmir’de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Türk Büro Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cumhur Çil, personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, personel sayısının artırılarak vardiya düzenlemesine gidilmesi gerektiğini belirterek “Türk Büro Sen olarak 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, yoğun çalışma temposu, artan iş yükü ve düşük ücret gibi sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İzmir’deki açıklama, Bornova Doğanlar’da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları adına konuşan Türk Büro Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cumhur Çil, merkez personelinin mesai kavramı gözetmeksizin yoğun ve tempolu şartlarda çalıştığını ifade ederek, personelin doğru bilgiye ulaşmak için zamanla yarıştığını ve doğru yönlendirme yapmanın hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

PERSONELİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Kurulduğu günden bugüne 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorunları ile ilgili Türk Büro-Sen olarak bakanlık ile görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Çil, bu görüşmeler çerçevesinde yetkililerin yaptığı çalışmalara rağmen artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerle mevcut sorunlara yenilerinin eklendiğini söyledi. Çil, Türk Büro-Sen olarak 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yaşadıkları sorun ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“· Ülke genelinde 112 Çağrı Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurum çalışanlarına kıyasla önem derecesi yüksek olan görevi ifa eden 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi,

· 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları radyasyonlu ortamda görev yapmaları nedeniyle çeşitli meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmakta olup, kurum çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi,

· Mevcut 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ile ayrıca çalışma saatleri eşitsizliğinin giderilmesi,

· 657 sayılı kanunun 99’uncu ve 178’inci maddelerinde yer alan fazla çalışma ücretinin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına da ödenmesi ile bu ücretin resmi tatil ve bayram günlerinde normal günlerden farklı değerlendirilmesi,

· Yetersiz olan personel sayısının artırılarak genele yaygın vardiya düzenlemesine gidilmesi ile illerin vardiya sistemi belirlenirken personel sayısı, çağrı yoğunluğu ve ulaşım ile yemek sorununun dikkate alınması,

· Hedefi olan çalışanın daha verimli olacağı göz önünde bulundurularak, ara yönetici kadrolarının (şef, müdür yardımcısı vb.) ihdas edilmesi,

· Günlük çağrı ortalaması makul sınırın oldukça üstünde olan illerde ivedi olarak yeni personel istihdamının sağlanması,

· İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 19.09.2019 tarih ve 15982 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde faaliyetlerin daha sağlıklı sunulabilmesi için, 112 Çağrı Merkezi personelinin valiliklere bağlı başka birimlerde görevlendirilmemesi,

· 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin 21. maddesi gereği, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışan personelden yalnızca ‘Çağrı Karşılama Memuru’ unvanlı personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmiştir. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de verilen bu hak, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de de devam etmekte, aynı kurumda çalışan ve kadro unvanları farklı olsa dahi aynı işi yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli bu ek ödeme ilave puanından yararlanamamaktadır. ‘Çağrı Karşılama Memuru’ kadrosunda görevli personelin lehine yapılan düzenlemenin 112 Acil Çağrı Müdürlüklerinde görevli diğer bütün unvanlardaki personel için de uygulanmasının sağlanması,

· 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diğer Bakanlıklara bağlı çalışanların, farklı ödemelerle (döner sermaye, tayın bedeli vb.) mağduriyetleri bir ölçüde giderilmekteyken; ilk çağrıyı alarak süreci başlatan ve tayın bedelinden yararlanamayan 112 Acil Çağrı Müdürlüğü personeline ivedi olarak tayın bedeli verilmesinin sağlanması bir bütün olarak önem arz etmektedir.”

“112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ SORUN VE TALEPLERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Türk Büro Sen olarak tespit ettikleri sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması ile şartların iyileştirilmesi durumunda personelin memnuniyetinin ve kurum aidiyetinin artacağını, bunun da sunulan hizmetin kalitesini artıracağına vurgu yapan Çil, Türk Büro Sen olarak 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorun ve taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x